ZNOVU SPOLU

participační projekty v budovách (a přilehlých prostorách včetně zahrad) mateřských školek, škol či jiného typu vzdělávacího zařízení

Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Záleží nám na tom, kde a jak vyrůstají naše děti. Věříme, že každý z nás, včetně dětí, má právo to ovlivnit.

Tento projekt je založen na spolupráci dětí, pedagogů, architekta a lektora, kteří se budou společně podílet na řešení změny/rekonstrukce vybraného vzdělávacího prostoru nebo jeho určité části.
Lektor vytvoří modelová setkání mezi zúčastněnými a architektem, která budou obsahovat i přednášky, workshopy, modelový otevřený dialog apod. Architekt spolu s lektory pak navrhne nový prostor.

Cílem je vytvoření a případně i realizace návrhu kvalitního interaktivního prostoru pro vzdělávací aktivity, který zohlední názory a přání dětí i pedagogů. Tento unikátní prostor umožní pedagogům či lektorům začlenit do vzdělávání zážitkové aktivity zaměřené na prostorové a smyslové vnímání a na dílčí problémy týkající se architektury samotné.

Jak může vypadat výsledek společné spolupráce, můžete vidět zde:
http://cutyluna.tistory.com/110

Těšíme se na společnou spolupráci a rádi Vám poskytneme bližší informace, napište nám na e-mail kruhos@seznam.cz