Texty o architektuře 14/15

Pátá publikace Kruhu přináší zajímavé rozhovory a texty o architektuře bohatě doprovázené obrázky. Mapuje období let 2014–2015 a představuje architekty a pedagogy prestižní školy architektury ETH  v Curychu, kteří přednášeli v Praze v rámci přednáškového cyklu Švýcarsko-české inspirace. V publikaci jsou uvedeny rozhovory a eseje inspirativních architektů, kteří na této pečlivě budované škole vzdělávají studenty z celého světa. Jedná se o architekty (Christian Kerez, Fabio Gramazio, Tom Emerson, Adam Caruso, Andrea Deplazes nebo Martino Tattara) profesory a teoretiky architektury ( Philip Ursprung, Ákos Moravánszky, Laurent Stalder, Vesna Jovanović). Plejádu osobností ETH doplňuje konstruktér Joseph Schwartz, vědecký výzkumník Toni Kotnik nebo krajinářský architekt Günther Vogt. 
Publikace dále připomíná aktivity sdružení Kruh pořádané v letech 2014 a 2015 ve spolupráci s fakultou architektury ETH Curych (přednášky, pracovní skupiny, exkurze). 


Sborník vychází v květnu 2015 s podporou Fondu partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce).

neprodejné
vícejazyčné vydání
vydavatel: Kruh
www.kruh.info

Volně ke stažení elektronická verze zde 

Texts about architecture 14/15

Kruh’s fifth publication features interesting interviews and texts about architecture accompanied by copious illustrations. It covers the period from 2014 to 2015 and presents the architects and lecturers at the prestigious ETH school of architecture in Zurich who gave lectures in Prague in connection with the Swiss-Czech Inspiration lecture cycle. In the publication there are interviews with and essays by inspiring architects who at this meticulously built school educate students from all over the world. They are the architects Christian Kerez, Fabio Gramazio, Tom Emerson, Adam Caruso, Andrea Deplazes, and Martino Tattara, and the professors and theoreticians of architecture Philip Ursprung, Ákos Moravánszky, Laurent Stalder, and Vesna Jovanović. The Pleiad of ETH personalities are complemented by the design engineer Joseph Schwartz, the scientific research worker Toni Kotnik, and the landscape architect Günther Vogt. 
In addition the publication recalls the activities of the Kruh association held in 2014 and 2015 in collaboration with the ETH Zurich Faculty of Architecture: lectures, working groups, and excursions. 


The miscellany is due out in May 2015 with the backing of the Partnership Fund (Swiss-Czech Collaboration Programme).

not for sale
multilingual publication
publisher: Kruh
www.kruh.info

 
Free download of the electronic version here