PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY S ARCHITEKTY

Nový formát zážitkových vzdělávacích workshopů zprostředkovává mladší generaci současnou architekturu formou přímých setkání s jejími autory. Děti z mateřských škol a studenti základních a středních škol i gymnázií mají možnost vstoupit do nejnovějších architektonických realizací, seznámit se s hlavními myšlenkami stavby a prostor si aktivně zažít. Jednotlivé aktivity rozvíjí jejich uvažování o architektuře ve své komplexnosti. Programy vedou zkušení lektoři spolu s architekty.

Do projektu se zapojili:
arch. studia
Projektil, Skupina, DaM, Riofrio a Šrámková Architekti
Školy a školky
MŠ Lesníček, MŠ Byšice, Gymnázium na Zatlance, Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium PORG, MENSA gymnázium, ZUŠ Mšeno, ZUŠ Bajkalská

Cena za jeden workshop je 1.500,- / Kč
 (architekt, lektoři, materiál).
Workshop trvá 60-90 min.
Doporučený věk dětí viz. jednotlivé programy.
Max. počet dětí ve skupině je 25 osob, u programu Místo, kde rád pracuji 15 osob.
Workshopy si můžete objednat na emailu kruhos@seznam.cz.

MÍSTO, KDE RÁD PRACUJI

Autorka programu: Eva Novotná

Spolupracující architekt: Ondřej Hofmeister (ateliér Projektil)

Místo realizace: Ateliér Projektil, Malátova 13, Praha 5

Doporučený věk účastníků: 12-18 let

 

Jak vypadá místo, kde rád pracuji? Proč se tam cítím dobře a čím to je, že tam rád pracuji? Program reflektuje nároky studentů na místo, kde se učí a tráví čas přípravou do školy. V porovnání s touto zkušeností představuje architekt pracovní prostor architektonické skupiny Projektil. Prezentuje zde svou osobní představu a profesní potřeby, které předcházely návrhům vlastního ateliéru. Studenti se seznamují s původními záměry, architektonickými plány a hlavními myšlenkami stavby. Ateliér si prohlížejí přímo s architektem O. Hofmeistrem a pak jako kritičtí pozorovatelé navrhují jeho proměnu.

28m2

Autorka programu: Šárka Matoušková

Spolupracující architekt: Jan Burian (DaM)

Místo realizace: Bytový dům s tělocvičnou, Petrské nám, Praha 1

Doporučený věk účastníků: 12-18 let

 

Co se vejde do 28m2? K čemu může být určen takový prostor?

Studenti mají možnost zažít a tvůrčím způsobem prozkoumat prostor jednoho malometrážního bytu, který je součástí netradičního bytového komplexu městské části Prahy 1.

Studenti postupují od konceptuálních úvah o prostoru k jasnějším představám konkrétního bytu. Od nákresu půdorysu k objevování hmoty uvnitř bytového komplexu. Pomocí jednoduché stavebnice si zkouší, jak tyto bytové jednotky uspořádat, aby vznikl funkční dům se zajímavým rytmickým uspořádáním. V diskuzi s architektem odhalují základní myšlenky stavby a prozkoumávají různé aspekty malometrážního bydlení. Na závěr řeší sociální a komunitní rozměry tohoto bydlení. 

V KNIHOVNĚ I ZA KNIHOVNOU

Autorka programu: Barbora Škaloudová

Spolupracující architektka: Marcela Steinbachová (Skupina)

Místo realizace: Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1

Doporučený věk účastníků: 12-18 let

 

Program představuje studentům proměnu bývalé prádelny na administrativní a kulturní centrum Společnosti Franze Kafky, ke které došlo při rekonstrukci. Studenti nejprve pracují s původními architektonickými plány, učí se orientovat se ve výkresech, zaznamenávají zde stávající prostorovou dispozici. Architektka studentům představuje vývoj rekonstrukce a hlavní myšlenku řešení prostoru. Posléze studenti diskutují o funkcích a možných podobách knihovny, které znají sami. Lektor je následně seznámí i s tím, jak mohou vypadat a fungovat knihovny přímo ve veřejném prostoru. Nakonec studenti spolu s architektem vytváří a diskutují v ulicích Josefova vlastní malé příruční knihovny – site-specific a street-artové instalace.

JÁ VERSUS MÍSTO

Autorka programu: Michaela Trpišovská

Spolupracující architektka: Jana Myšková (Riofrio)

Místo realizace: Pivovar, Lobeč

Doporučený věk účastníků: 7-18 let

 

Program zve studenty do prostoru pivovaru, který se stává otevřeným prostorem k tvorbě. Pivovar je tak inspirací i místem pro sebevyjádření i proměnu. Studenti hledají způsoby, jak prostor popsat uměleckými prostředky — zkouší ho dešifrovat, definovat, zachytit, ozvláštnit, změnit, zanechat v něm stopu. Pokouší se místu porozumět.Všímají si toho, co je vidět… i toho, co vidět není. Nechávají prostor mluvit. 

V JELENÍM POD VALEM

Autorka programu: Barbora Škaloudová

Spolupracující architektka: Marcela Steinbachová (Skupina)

Místo realizace: Jelení příkop - val Prašného mostu, Praha 1

Doporučený věk účastníků: 3-5 let

 

Interaktivní procházka Jelením příkopem se 3 tvůrčími zastaveními. Děti se zde soustředí na jeho prostupnost, všímají si systému lávek a samotné architektonické řešení průchodu valem. Nejprve zakouší systém lávek v prudkém terénu, tvoří vlastní miniaturní systém, který slouží k pohybu nejmenších tvorů (pro brouky, housenky či šneky). Přichází k tunelu, kde se zjednodušeně seznamují se záměry stavby. Statické zákonitosti doplňují i kratičké etudy se skládání cihel, které pokrývají stěnu tunelu. Na závěr si děti tvoří tunel vlastní, vydlabáváním pecnu chleba. Své objekty pak nasvěcují a ozvláštňují tak prostor tunelu.